top of page

I

Privacyverklaring Metanoia Coaching

Metanoia Coaching vindt het belangrijk dat jij veilig onze website kunt bezoeken en dat duidelijk is wat er gebeurt met gegevens die je door je bezoek, door het aanvragen of downloaden van een informatie of het opnemen van contact achterlaat. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze Privacy Verklaring tenzij we van tevoren uitdrukkelijk jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Metanoia Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Metanoia Coaching verwerkt zo min mogelijk bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Soms is het in het kader van passende en goede dienstverlening toch nodig om deze gegevens ter sprake te brengen of uit te vragen. Dit zal altijd uiterst zorgvuldig gebeuren in vraagstelling en verwerking. Het gaat dan om de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Opleidingsniveau

 • Religieuze overtuigingen

 • Psychische en lichamelijke gezondheid en gezondheidsklachten

 • Medicatiegebruik

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Metanoia Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening en verbetering van de dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Facturering;

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Metanoia Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In sommige gevallen is het i.v.m. wetgeving (bijv. voor de belasting) noodzakelijk om gegevens langer te bewaren; in dat geval zal Metanoia Coaching hier zorgvuldig mee omgaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Metanoia Coaching verstrekt jouw persoonsgevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zal Metanoia Coaching jou vooraf toestemming vragen. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Jouw gegevens worden niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies klik je op Meer informatie in de cookie banner die verschijnt als je de website bezoekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Metanoia Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@metanoiacoaching.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Metanoia Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metanoia Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@metanoiacoaching.nl.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-12-2020.

Metanoia Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Eveline Cowley-Eland                          E: info@metanoiacoaching.nl

Metanoia Coaching                                           T: 06 11343793

Johnsondreef 11                                  W: www.metanoiacoaching.nl

6716 DC Ede                                                       KvK: 75079429

bottom of page